Jak vytřídit obaly od kosmetiky?

29.04.2024

Každá žena si přeje, aby její pleť byla zářivá a plná vitality, avšak při péči o svou krásu je důležité nezapomínat také na péči o životní prostředí. Proto bychom vám chtěli přiblížit, jak správně recyklovat obaly od kosmetiky, kosmetické tampóny, žiletky a další běžně používané produkty. Probereme také několik častých chyb, kterých se mnoho lidí dopouští.

Obaly od kosmetiky

Správný postup:

1. Vyčištění obalů – Před recyklací je zásadní obaly řádně vyčistit od zbytků produktu. Pouze tak lze zajistit, že bude obal opravdu zrecyklován.

2. Třídění podle materiálu – Plastové obaly je potřeba odložit do kontejneru na plasty, skleněné do kontejneru na sklo a kovové komponenty, jako jsou víčka, je třeba odevzdat do kovového odpadu.

Kosmetické tampóny a vatové tyčinky

Kosmetické tampóny a vatové tyčinky
Kosmetické tampóny a vatové tyčinky

Tyto produkty jsou často vyrobeny ze směsi materiálů, které nejsou vhodné pro recyklaci.

Správný postup:

1. Biologicky rozložitelné varianty – Doporučujeme přejít na produkty, které jsou 100% bavlněné nebo z jiného biologicky rozložitelného materiálu, který lze kompostovat.

2. Správná likvidace – Tradiční vatové tyčinky a tampóny je třeba vyhazovat do směsného odpadu, nikoli do toalety nebo do systému na recyklaci papíru.

"Z naší zkušenosti víme, že mít v koupelně malý koš na odpadky je ideální řešení pro správné třídění a likvidaci kosmetických tampónů, vatových tyčinek a jiných malých odpadků. Toto jednoduché řešení zabraňuje ucpaní odpadů a znečištění větších kontejnerů nevhodnými materiály. Malý koš usnadňuje správnou recyklaci a pomáhá udržet koupelnu čistou a organizovanou."(Marián Míka, Míka Servis s.r.o.)


Žiletky a další kovové předměty

Žiletka
Žiletka

Žiletky se nesmí vyhazovat do běžných odpadkových košů kvůli riziku zranění.

Správný postup:

1. Bezpečné balení – Žiletky je nutné bezpečně zabalit, ideálně do původního obalu nebo do hustého materiálu, který zabrání proniknutí.

2. Odevzdání na speciální místa – Doporučujeme odevzdat žiletky v místech, která jsou na sběr ostrých předmětů připravena.

Časté chyby

1. Nevyčištění obalů – Mnoho lidí zapomíná na důkladné vyčištění obalů, což může vést k tomu, že nebudou zrecyklovány.

2. Nesprávné třídění – Chybné zařazení materiálů do nevhodných kontejnerů může komplikovat recyklační proces.

3. Vyhazování nebezpečných předmětů – Žiletky a podobné předměty by nikdy neměly být vyhazovány bez adekvátního balení.

Doufáme, že tyto informace vám pomohou lépe se orientovat v procesu recyklace kosmetických produktů a přispějí k ochraně našeho životního prostředí. Děkujeme, že jste si vybraly náš salón a že společně můžeme pracovat na lepší budoucnosti.